Skolens ledelse

Rektor: Kjetil Haagensen

Avdelingsrektor Grepperød: Jørn Holmen Tollefsen, mobil 90 69 49 00

Avdelingsrektor Ise: Jan Christian Bjørneby, mobil 97 66 72 46

Avdelingsrektor Nabbetorp: Terje Husøy, mobil 48 84 66 40

Avdelingsrektor Rørvik: Helge Tørklep, mobil  91 76 44 23

Avdelingsrektor Åsebråten: Jon Rørberg, mobil 95 89 24 40