Skolens ledelse

Rektor: Kjetil Haagensen

Avdelingsrektor Grepperød: Jørn Holmen Tollefsen, mobil  91 73 99 92

Avdelingsrektor Ise: Jan Christian Bjørneby, mobil 97 66 72 46

Avdelingsrektor Nabbetorp: Cecilie Velgaard Andresen, mobil 97 76 12 41

Avdelingsrektor Rørvik: Helge Tørklep, mobil  91 76 44 23

Avdelingsrektor Åsebråten: Jon Rørberg, mobil 95 89 24 40