Om skolen

Elever som er under ansvar av Østfold fylkeskommunale skole skal ha samme muligheter til å nå sine mål som andre elever på tilsvarende alderstrinn i grunnskolen. Skolen drifter opplæring på fem skoleavdelinger samt Sykehuset Østfold

Elever som er under ansvar av Østfold fylkeskommunale skole skal ha samme muligheter til å nå sine mål som andre elever på tilsvarende alderstrinn i grunnskolen.Skolen drifter opplæring på fem skoleavdelinger samt Sykehuset Østfold

I tillegg kjøper Østfold fylkeskommunale skole elevplasser hos kommunale grunnskoler for opplæring av barn og ungdom som er plassert på barnevernsinstitusjoner. Dette utgjør ca 50 % av elevene som er barnvernsplassert på institusjon.

Østfold fylkeskommunale skole er ansvarlig for å gi grunnskoleopplæring i henhold til følgende §§ i opplæringsloven:

  •  § 13-2  Barn og unge som er plassert på   barnevernsinstitusjoner
  •  § 13-3 a Barn og unge som er innlagt på helseinstitusjoner
  •  § 4A-1 Grunnskole for voksne som faller inn under §§ 13-2 og 1a.

Skolens ordensreglement

Til toppen