Skjemaer og innskriving

Skjemaer

Papirskjemaer skrives ut og sendes til:

Østfold fylkeskommunale skole
Postboks 43, 1740 Borgenhaugen

Kontaktperson innskriving: 

Rådgiver ved Østfold fylkeskommunale skole, Margrete Ribe, mobil: 98 03 71 17.

Rapportmaler

Skoleskyss

Se Østfold kollektivtrafikks informasjon om rett til gratis skoleskyss