Skjemaer og innskriving

 

Skjemaer

Papirskjemaer skrives ut og sendes Østfold fylkeskommunale skole.

Vi ber om at det benyttes digital post så fremt det er mulig.

 

Digital post:

Østfold fylkeskommune eller organisasjonsnummer 842 952 972

 

Postadresse:

Østfold fylkeskommunale skole,                                                                                                                             Østfold fylkeskommune                                                                                                                                        Postboks 220, 1702 Sarpsborg

 

Kontaktperson innskriving ved Østfold fylkeskommunale skole: 

Rådgiver Margrete Ribe

 

Rapportmaler

Skoleskyss

Se Østfold kollektivtrafikks informasjon om rett til gratis skoleskyss