Skjemaer og innskriving

Skjemaer

Papirskjemaer skrives ut og sendes Østfold fylkeskommunale skole.

Vi ber om at det benyttes digital post så fremt det er mulig.

Digital post:

Viken fylkeskommune eller organisasjonsnummer 921 693 230 for digital post

Postadresse:

Østfold fylkeskommunale skole
Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Kontaktperson innskriving ved Østfold fylkeskommunale skole: 

Rådgiver Margrete Ribe

Rapportmaler

Skoleskyss

Se Østfold kollektivtrafikks informasjon om rett til gratis skoleskyss