Avdeling Grepperød

  • Besøksadresse: Grepperødveien 12, 1591 Sperrebotn
  • Telefon avdelingsrektor Jørn Holmen Tollefsen: 91739992
  • Telefon skolen: 69289040