Avdeling Grepperød

  • Besøksadresse: Grepperødveien 12, 1591 Sperrebotn
  • Telefon avdelingsrektor Jørn Holmen Tollefsen: 91739992
  • Telefon skolen: 69289040

Skolebygg Grepperød - Klikk for stort bilde

Østfold fylkeskommunale skole, avdeling Grepperød, ligger idyllisk til ved Vansjø i Våler kommune ca 15 km utenfor Moss. Skolen gir et fullverdig ungdomsskoletilbud, noe som blant annet innebærer at elevene går opp til ordinær eksamen og får vitnemål for avsluttet grunnskole. Innholdet i skoledagen er variert og mangfoldig; bestående av både praktiske og teoretiske aktiviteter.

Skolens grunnleggende idé er at barn og unge ønsker å lykkes i hverdagen. De ønsker å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter, være aktive, bli akseptert som dem de er, stå for egne meninger og samarbeide med både voksne og medelever.

For å gi hver enkelt elev mulighet til å videreutvikle det de liker og mestrer, bruker vi god tid til å bli kjent med deres egenart. Lærerne ved skolen deltar aktivt i elevenes hverdag, både i undervisningssammenheng og sosialt. Dette bidrar til å skape gode relasjoner mellom alle deltakerne i skolehverdagen, noe som legger et positivt grunnlag for både elevenes og lærernes lærings- og arbeidsmiljø.

Finn Grepperød på kartet