Avdeling Ise

  • Besøksadresse: Papeibakken 5, 1740 Borgenhaugen
  • Telefon avdelingsrektor Jan Christian Bjørneby 976 67 246