Avdeling Ise

  • Besøksadresse: Papeibakken 5, 1740 Borgenhaugen
  • Telefon avdelingsrektor Jan Christian Bjørneby 976 67 246

Østfold fylkeskommunale skole, avdeling Ise, er lokalisert på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune. ØFS, avdeling Ise har 7 ansatte og skoleplass for inntil 10 elever.

Skolen gir opplæring til elever fra barnevernsinstitusjoner lokalisert i Østfold, og samarbeider tett med disse. Skolen er et alternativt tilbud der all undervisning er forankret i Kunnskapsløftet og gir fullverdig grunnskoleopplæring med vitnemål etter endt 10.trinn.

Samarbeid er en forutsetning for å kunne følge opp elevene på best mulig måte. 
Alle elever har individuelle opplæringsplaner (IOP), hvor mestringsopplevelser, trivsel og trygghet er viktig. Undervisningen foregår gjerne i små grupper, eller 1-1, for best å ivareta den enkelte elevs behov og forutsetninger.

Skolen tilrettelegger undervisningen for alle elever ut i fra den enkelte elevs sosiale og faglige opplæringsmål, og bruker ulike praksisarenaer som en mestringsarena for disse. Bruken av praksisarenaer varierer, men skoledagen består i hovedsak av en teoridel og en praksisdel. 

Felles for alle praksisarenaer er tverrfaglighet med vekt på mestring og faglig/sosial måloppnåelse.

Finn avdeling Ise på kartet