Avdeling Kalnes

Besøksadresse: Kalnesveien 300, 1714 Sarpsborg

Telefon avdelingsrektor Jon Rørberg: 95892440

Telefon skoleavdeling: 69863038

Østfold fylkeskommunale skole, avd. Kalnes er lokalisert ved Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold.

Vi gir et opplæringstilbud til elever som er tilknyttet alle avdelinger ved sykehuset,- både innlagte og dagpasienter.

Tilbudet gjelder elever i grunnskole og videregående skole, samt førskolebarn med spesielle behov.

Dersom elevene ikke kan komme til skolen gis det undervisning på rom/avdeling.

Det er knyttet to lærere til avdelingen.