Avdeling Nabbetorp

Besøksadresse: Nabbetorpveien 99, 1636 Gamle Fredrikstad.

Telefon avdelingsrektor Cecilie Velgaard Andresen: 977 61 241

Telefon lærerværelse: 97 64 29 86
 

Skolebygg Nabbetorp - Klikk for stort bilde

Østfold fylkekommunale skole, avdeling Nabbetorp gir opplæring til elever fra barneverninstitusjoner i Østfold fylkekommune. Det gis tilbud til elever på ungdomstrinnet. I spesielle tilfeller kan også elever på barnetrinnet innsøkes. Opplæringstilbudet bygger på elevenes Individuelle opplæringsplan og gis både som teoretisk og praktisk opplæring. I tillegg gis det opplæring for å øke elevenes sosiale kompetanse og opplæring for å etablere positive atferdsstrategier.

Det er et nært samarbeid med de andre avdelingene innen temaer/aktiviteter der dette faller naturlig. Dette kan være felles prosjekter som for eksempel trafikalt grunnkurs eller båt og sjøliv (båtførerkurs søm fører fram til båtførerbevis), ekskursjoner, aktivitetsdager, valgfag med mer.

På ØFS, avdeling Nabbetorp underviser vi i "bolker". Vi tenker en undervisningsbolk før og en etter lunsj. Vi har ikke faste friminutt i denne tiden. Undervisningstiden er mellom kl. 09.00-14.00. 

Halvparten av ukene på halvårsplanen legger vi inn et spesielt tema som gjelder i mer eller mindre grad hele uka. Eksempler på temaer kan være fiske og fangst, musikk, geografi, RLE, osv. Disse temaene legges opp med undervisning, slik at vi dekker opp de muntlige fagene, da vi ikke underviser i alle fagene hver uke. Vi har i hovedsak den samme ukestrukturen hver uke.